Metal prices

  • PT $ 788
  • PD $ 1,238
  • RH $ 2,530
Pera ng bansa 1 USD = 53.050973 PHP

Ang halaga at mga resulta

dami kg
Katampatang moisture %
Kontento ng paleydyum (tuyo) ppm
kontento ng platinum (tuyo) ppm
kontento ng rodyo (tuyo) ppm

Precious metals at saka currency rates

metal presyo bawat onsa Price $ / g
PT 788
PD 1,238
RH 2,530

Euro (EUR) 0.879595 €/$

ihambing ang mga naalok

dadagan ng kolum kalkulahin

Refiner Ecotrade Gold
Pera Dollar ($)
Lotcharge 0 $ $
pagtrato sa monolito bawat kg 2.40 $ $
kabayaran sa pagbalik Palladium 98 % %
kabayaran sa pagbalik paltinum 98 % %
kabayaran sa pagbalik Rhodium 90 % %
gastos ng pagdadalisay  Palladium 290 $ $
gastos ng pagdadalisay  paltinum 290 $ $
gastos ng pagdadalisay Rhodium 1600 $ $
kabayaran sa kargamento (bawat kalakal) 0 $ $
   
Lotcharge
kabayaran sa kargamento
pagtrato sa monolito bawat kg
gastos ng pagdadalisay  Palladium
gastos ng pagdadalisay  paltinum
gastos ng pagdadalisay  Rhodium
pagkawala ng metal Palladium
pagkawala ng metal paltinum
pagkawala ng metal Rhodium
kabuuang kabayaran
Pagkuli ng metal
   
kabuuan ng bayarin
presyo ng monolito bawat kg
   
kahalagahan ng kalakal bawat kilo
bawas ng presyo bawat kg
pagbalik bawat kilo ng monolito
kabuuan ng pagbalik

dadagan ng kolum kalkulahin