Pick up service

Para sa mga propesyonal na may makahulugang kabuuan (mga 8 cats), naiaalok namin sainyo ang serbisyong likom sa inyong lokasyon upang matipid ang inyong oras at makapagpokus sa inyong paglikom Ang pagbabayad ay magaganap sa oras na masuri ang kalakal. Sa pagnenegosyo kasama ng Ecotrade, kayo ay nakapili ng seryoso at mabisang kasosyo.

LetterEcotrade car

Maari kaming makontak sa pamamagitan ng telepono or email: Kontak ng inyong bansa o sa aming contact form.

Para maisaayos ang paglikom kailangan namin malaman kung gaano karami ang inyong kalakal at ang inyong eksaktong lugar.

Pagtipid ng Ecotrade sa inyong oras :

  • Paglikom mula sa inyong tahanan
  • Pagbabayad sa loob ng 24 oras
  • Online katalog na may 9000 reperensiya